Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Može li mi prijateljica udana za pravoslavca biti vjenčana kuma

       
Kako sam upoznata te kako sam čitala već na vašoj stranici, za svjedoka na vjenčanju mogu teoretski zapravo odabrati bilo koju punoljetnu osobu. No iz primjera mojih prijatelja mi je poznato da neke župe nisu dozvolile da svjedok bude prijatelj koji se vjenčao samo kod matičar, pa me zanima službena informacija o tome.
Naime osoba koju bih ja htjela za kumu prijateljica je s kojom sam odrasla i s kojom sam u istoj župi primila sve sakramente, no ona se udala za pravoslavca, naravno, kod matičara te nije crkveno vjenčana. Treba li mi je moj svećenik priznati kao svjedoka? Moje bi vjenčanje bilo u istoj župi u kojoj smo primili sve sakramente.

Romana

Zakonik kanonskog prava doslovno kaže: »Svatko može biti svjedok, osim ako je po pravu u cijelosti ili djelomice izričito isključen.« Uloga svjedoka pri sklapanju sakramenta ženidbe je da pred crkvenom zajednicom mogu potvrditi da je određenih dvoje mladih ljudi sklopilo ženidbu, tj. da su sposobni vidjeti i čuti što se pred njima događa i da razumiju da je riječ da određeni mladić sklapa brak s određenom djevojkom. Zakonik kanonskog prava također traži da svjedoci pri sklapanju ženidbe ne budu maloljetne osobe, svakako ne mlađe od 14 godina.
No u samoj je naravi prava da traži minimum, a u životu je rijetko tko zadovoljan tek s minimumom pa se u skladu s tim preporuča da svjedoci ili kumovi budu ljudi koji su također vjernici i to što je moguće bolji vjernici. Naime kumstvo pri vjenčanju povezuje ljude i vrijedno je da se povezuju što kvalitetniji " pa i glede odnosa prema vjeri i prakticiranju i življenju vjere " ljudi, jer će im to biti uzajamno na boljitak. Osobito je u suvremeno doba, u kojem su različite ideologije i svjetonazori " pa i oni koji se suprotstavljaju katoličkoj vjeri " u javnosti ne samo jednako vrijedni, nego često i favorizirani i propagirani, važno je u svojemu najbližem okružju imati ljude koji su istomišljenici, djelitelji istih vrijednosti i praktikanti zajedničke katoličke vjere. Stoga je mudro da mladenci za svjedoke svojeg vjenčanja kad god je to moguće biraju praktične vjernike.

U Vašemu konkretnom slučaju preporučili bismo Vam da sa svojom prijateljicom i njezinim suprugom razgovarate " s obzirom da su oboje primili sakramente inicijacije " bi li bilo moguće da oni svoj brak reguliraju i crkveno, kroz mješovitu ženidbu, tako da mogu ostati on " pravoslavac, a Vaša prijateljica " katolkinja. Bilo bi najbolje kad bi se oni uspjeli vjenčati prije Vašega vjenčanja, no ako to nije izvedivo, bilo bi za njih dobro da to učine nakon Vašega vjenčanja. Uvjereni smo da bi svaki župnik prihvatio za svjedoka vjernicu koja je sad samo u civilnom braku ali koja ozbiljno namjerava uskoro sklopiti crkveni brak.

Preuzeto s dozvolom Izdavača s web stranice Glasa Koncila, iz rubrike "Pitali ste"