Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

NASTAVLJAMO S ODRŽAVANJEM ZARUČNIČKIH TEČAJEVAZaručnički tečajevi će se do kraja ove godine, s obzirom na mali broj zainteresiranih, održavati isključivo u on line obliku a ne onako kako je predviđeno još potkraj prošle godine - u fizičkom obliku - kako piše na brošurama koje ste (možda) dobili od svojih župnika.
Prijavite se na obrascu za prijavu sa svojim osobnim podacima pa ćete primiti video i tekstualne materijale za on line tečaj.