Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

URED ZA OBITELJ VARAŽDINSKE BISKUPIJE

Apostolska pobudnica pape Ivana Pavla II. "Familiaris consortio" o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu napominje kako je "biskup prvi u biskupiji odgovoran za pastoral obitelji u biskupiji. Kao otac i pastir, on se posebno mora brinuti za to područje, koje je, nema sumnje, prvenstveno u pastoralu. Njemu treba posvetiti svoje zanimanje, brigu, vrijeme, osoblje, sredstva. No, nadasve on mora pružiti osobnu podršku obiteljima i svima onima koji mu, u različitim biskupijskim strukturama, pomažu u pastoralu obitelji (FC 73)".
Na tragu ovih smjernica i Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj (HBK 2002. god.) naglašava kako je "biskup u svojoj biskupiji prvi pozvan obiteljskom pastoralu posvetiti svoje zanimanje, zauzetost i posebnu pastoralnu skrb"… te "ustanoviti biskupijske strukture za cjeloviti pastoral braka i obitelji i pružati im potporu" (br. 67). Prema odredbi Direktorija svaka biskupija treba ustanoviti Biskupijski odbor za pastoral braka i obitelji čije će prioritete i strategiju u djelo provoditi Biskupijski ured za pastoral braka i obitelji.

Prema Direktoriju (72. točka) "Ured za obitelj treba sustavno proučavati pitanja vezana uz pastoral obitelji, izdavati radne materijale i tako davati nove poticaje za obiteljski pastoral. Taj ured treba promicati naviještanje Božje namisli o braku i obitelji, promovirati tečajeve priprave za brak, formirati djelatnike obiteljskog pastorala, podupirati različita savjetovališta i poticati suradnju s društvenim i kulturalnim strukturama na dobro obitelji".

Stoga i naš biskupijski Ured za obitelj skrbi o zaručnicima organizirajući i provodeći zaručničke tečajeve – pripravu za kršćanski brak, te po želji zaručnika i zaručničke radionice nakon samog tečaja. Ured će u svojoj brizi za što kvalitetniju obitelj kontinuirano organizirati bračne radionice o aktualnim bračnim i obiteljskim temama i tako pratiti mlade (i sve ostale) bračne parove kroz njihov obiteljski život. Parovima i obiteljima na raspolaganju stoji i Bračno i obiteljsko savjetovalište koje daje kako duhovnu tako i psihološku, liječničku, pravnu, pedagošku pomoć.
Ured za obitelj u okvirima svojih mogućnosti bavi se i znanstveno-istraživačkim radom vezanim uz obiteljsku tematiku, prateći kako se ova tematika ostvaruje na društvenoj i crkvenoj razini. Ured je otvoren za suradnju sa svim pokretima, udrugama, vjerskim zajednicama i društvenim institucijama kako bi na području promicanja bračnih i obiteljskih vrednota dao svoj doprinos, osobito sa duhovne i vjerske strane.


Djelatnici Ureda za obitelj:

gosp. Branko Pagadurbračni i obiteljski savjetodavac
         
gđa. Aleksandra Lukavečkitajnica
         
preč. mr. Josip Koprekpredstojnik
 

Aleksandra Lukavečki
    Branko Pagadur          Aleksandra Lukavečki                 Josip Koprek

          
Aktivnosti Ureda za obitelj odvijaju se u četiri smjera, odnosno područja djelovanja.

1. Briga za zaručnike (priježenidbeni pastoral)

- organiziranje i provođenje priprave za brak – zaručnički tečajevi
- radionice za zaručnike – kao dodatak i proširenje zaručničkih tečajeva
- trajna stručna edukacija i duhovna izgradnja suradnika u zaručničkom pastoralu
- radionice sa srednjoškolcima – daljnja priprava za brak
- izrada materijala i didaktičkih pomagala za potrebe zaručničkih tečajeva
...

2. Briga za bračne parove i obitelji (posliježenidbeni pastoral)

- organiziranje i provođenje povremenih i kontinuiranih susreta za bračne parove (susreti, predavanja, radionice)
- radionice za mlade roditelje ("roditeljska škola")
- pomoć pri osnivanju i zaživljavanju obiteljskih zajednica po župama biskupije
- izrada prigodnih materijala
- organiziranje sportsko-rekreativno-duhovnih susreta djece za vrijeme školskih praznika
- briga o starima, osamljenima, udovcima
- susreti i druženja samaca
...

3. Briga za brak i obitelj u poteškoćama

- pružanje psihološke i duhovne pomoći pojedincima, bračnim parovima i obiteljima u okviru Bračnog i obiteljskog savjetovališta
- pružanje pomoći bračnim parovima koji imaju poteškoća sa začećem djece
- pružanje materijalne pomoći višebrojnim i materijalno ugroženim obiteljima u suradnji s biskupijskim Caritasom
- pomoć djeci i mladima koji imaju poteškoća u učenju (instrukcije iz pojedinih predmeta)
...

4. Informiranje i suradnja s drugim institucijama, udrugama i pokretima

- znanstveno-istraživalački rad vezan uz obiteljsku tematiku (u okvirima mogućnosti)
- suradnja s drugim institucijama, udrugama, pokretima i vjerskim zajednicama na području promicanja bračnih i obiteljskih vrednota
- promicanje kulture života (inicijative i aktivnosti koje promiču, podržavaju i štite život kao najveću i osnovnu vrednotu)
- web-stranica Obiteljskog centra za promoviranje bračnih i obiteljskih vrednota
...