Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Dijalog s Bogom...

... potpora obiteljskom dijalogu

Bog i čovjek tijekom cijele ljudske povijesti bili su u dijalogu. Biblija govori o stalnom Božjem inzistiranju na sklapanju Saveza s čovjekom. Često je s pojedinim ljudima ulazio u razgovor. Bog zna da čovjek bez Boga ne može sebe ostvariti. Napokon je utjelovio svoju Riječ – Isusa Krista, Drugu Božansku Osobu koja kao Riječ stalno govori.

1) Razgovor Boga i čovjeka u Bibliji:

-    Prvi razgovor poslije grijeha – neuspješan zbog zatvorenosti.
-    Drugi razgovor s Kajinom – neuspješan zbog neiskrenosti.
-    Razgovor s Noom uspješan, jer je bio poslušan Bogu.
-    Neuspješan je bio razgovor s Babiloncima.
-    Uspješan je bio s Abrahamom, patrijarsima, prorocima.
-    Najuspješniji razgovor je bio s Marijom. Ona je slušajući Božju Riječ utjelovila Božju Riječ, Sina Božjega.

2) Razgovor Boga i čovjeka posredstvom Utjelovljene Božje Riječi:

Isus je utjelovljena Božja Riječ. Po njoj Bog želi stalno biti s nama u razgovoru. Ivan u Proslovu svog Evanđelja kaže: "U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo… Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka… Dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine… Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost."

3) Isus – Utjelovljena Očeva Riječ – sluša Očevu riječ (Kušnja u pustinji) i tako pobjeđuje Zloga, oca laži i njegove laži. Isus nas svojom riječju poučava pokazuje put Bogu… Uči da treba Božju Riječ slušati: "Tko ima uši, neka čuje!" Mt 13,9; "Blago vašim… ušima što slušaju" Mt 13,16.  Isus pokazuje snagu riječi koja stišava oluju, liječi bolesne, izgoni đavle.

4) Od nas traži da svojom riječju izričito priznamo svoju vjeru: "Što kažete tko sam ja?" Mt 16,15. Uči nas kako riječima komunicirati s Bogom izgovarajući: "Oče naš…"

5) Ta Božja Riječ je i u nama snažna, životvorna: "Ne vraća se Bogu dok zemlju ne natopi, oplodi, ozeleni, daje sjeme i hranu…"(Izaija). "Riječ Božja rađa život"

6) Ignacije Lojolski: Svako razmatranje treba završiti kolokvijem, razgovorom… tako da cijeli naš život bude stalni dijalog s Bogom.

7) Razgovor s Bogom čovjeka izvlači iz njegovoga individualizma, sebičnog kruženja oko sebe i otvara ga istini, dobroti i ljubavi. Takav čovjek onda može uspostaviti dijalog sa svim ljudima. On može stvoriti čvrsti temelj u bračnom jedinstvu, u obiteljskom zajedništvu.

8) Razgovarati? Znači prije svega iskreno razgovarati sa sobom. Pravi dijalog s drugima počinje u vlastitom srcu. U spremnosti da sebe vidim u svjetlu vječne i jedine Istine. Razgovarati znači nadalje izreći sebe u iskrenosti, poštenju, u spremnosti svoje biće podijeliti s drugim bićem. Treba biti spreman riječima sebe dati drugome.

Razgovarati? Nadalje znači biti spreman čuti objektivnu istinu o sebi i o drugome. Mora biti spreman čuti Istinu koja je katkada gorka, ali uvijek oslobađa. Packovi "Ljudi laži" pokazuju kako je čovjek katkada potpuno zatvoren istini i zato upropaštava i sebe i svoje najbliže: vlastitu djecu. Da bi čovjek mogao razgovarati mora biti spreman čuti drugog čovjeka kao drugoga, treba htjeti prihvatiti drugoga kao drugoga, njegovu osobnu vrijednost, njegovo poslanje, njegove ograničenosti i slabosti. A za to se katkada traži velika hrabrost. I nadasve velika, čista, požrtvovna ljubav.

9) Zaključak: Bez razgovora s Bogom, bez otvorenosti objektivnoj istini, bez otvorenosti dobroti i ljubavi – nema dijaloga među ljudima, pa ni među bračnim parovima, ni u obiteljskim zajednicama.

Danas se to zaboravlja. Nema obnove brakova, obitelji, religioznih zajednica bez pravog dijaloga, najprije s Bogom, pa sa svojim srcem, onda sa svima ostalima.

Slavko Pavin