Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Duhovno u svakodnevnome

 
         

Ljubav znači izići iz sebe i živjeti za druge.

Komadić je raja u svakom smiješku, u svakoj dobroj riječi,
u svakoj srdačnoj gesti, u svakom djelu koje pomaže.

Komadić je raja i u svakom srcu koje nesretnome postaje lukom spasenja,
i u svakom domu s kruhom i vinom i ljudskom toplinom.

Bog je svoju ljubav položio u tvoje ruke kao ključ od raja.

Phil Bosmans