Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Obiteljske molitve


"Obitelj koja moli ostaje zajedno" (bl. Majka Terezija)


Moliti se za svoj brak i svoju obitelj može biti jedna od najvažnijih stvari koje ste učinili za sklad vaše obitelji. Mi vjerujemo da samo Bog može stvarno promijeniti ljude, te da Bogu ništa nije nemoguće.

______________________________________________________


Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji, Oče, koji si ljubav i život, učini da svaka ljudska obitelj na zemlji, po tvome Sinu rođenom od žene i po Duhu Svetom, postane izvorom božanske ljubavi za uvijek nove naraštaje. Učini da tvoja milost vodi misli i djela roditelja, za dobro njihove obitelji i svih obitelji na svijetu. Neka mladi naraštaji u obitelji nađu snažnu potporu za čovječnost i rast u istini i ljubavi! Neka ljubav osnažena milošću sakramenta ženidbe, bude jača od svake nemoći i beznađa, koje zahvaćaju naše obitelji. Na kraju te molimo za zagovor svete nazaretske obitelji, da Crkva u svim narodima na zemlji, može plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po obitelji, po Kristu našem Gospodinu, koji je put, istina i život, u vijeke vjekova. Amen.

(Ivan Pavao II)

______________________________________________________

Bože ljubavi i dobrote,
tebi povjeravamo svoju obitelj
i sve obitelji naše biskupije,
domovine i cijeloga svijeta.
Oslobodi nas sebičnosti
i daruj snagu svoga Duha
da spoznamo i promičemo
svetost braka i obitelji.
Učini da i danas sjaji ono
što si stvorio na svoju sliku i priliku
i posvetio vezom Krista i Crkve
Blagoslovi zajedništvo supruga
i daj im milost da velikodušno
prihvaćaju dar života.
Vjerni svome svetom pozivu
neka te slave i u dobru i u zlu.
Prosvjetljuj djecu i mlade:
ispunu im srca životnom radošću
i snagom istinske ljubavi.
Sve nas blagoslivljaj
zajedništvom u svetoj Crkvi
te se u svakoj našoj obitelji,
toj pravoj kućnoj Crkvi,
žive i navještaju divna djela spasenja.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

______________________________________________________


Bože, Stvoritelju svega, Ti si počelo i temelj obiteljskog zajedništva. Ustanovio si ženidbu kao počelo i temelj ljudskog društva a svojom milošću učinio si je velikim znakom u odnosu na Krista i Crkvu - blagoslovi i štiti naše obitelji.
Pomozi roditeljima da shvate da su suradnici Tvoje milosti i svjedoci vjere pred svojom djecom i ostalim članovima obitelji. Udijeli im milost da bi, kao prvi vjesnici vjere i odgojitelji vlastite djece, uzmogli riječju i primjerom odgajati ih za kršćanski život i pomoći im pri izboru životnog poziva. Udijeli im hrabrost da svojoj djeci pomognu odgajati duhovni poziv ako bi ga u njima otkrili.
Sačuvaj sve u svojoj milosti i miru, kako bi poslije ovozemaljskih iskušenja, okupljeni u zajedništvu svetih uzmogli postati dionicima vječne sreće. Po Kristu našem Gospodinu.

______________________________________________________


Oče nebeski, milosrdni Bože, kao obitelj zahvaljujemo Ti na svemu što nam dolazi od Tebe! Hvala ti za naš život, za zdravlje, za blagoslov u svim područjima života! Osobito Ti hvala za ljubav, koja veže i jača naš brak. Želimo biti Tvoji učenici, Tvoja djeca, zahvalni i u trenucima boli, kušnji i križa.

Predajemo Ti i posvećujemo našu obitelj. Ako je to Tvoja sveta volja, spremni smo primiti od Tvoje dobrote još djece. Znamo, da ćeš Ti sve providiti za naše i njihovo dobro. Ti znaš, Oče sveti, što je za nas najbolje, a mi želimo svim srcem vršiti Tvoju volju!

Blagoslovi nas u radu i molitvi, u čitanju Svetog pisma, u sakramentalnom životu i u odnosima s bližnjima. Neka Tvoj mir i radost budu moćno svjetlo u nama i vode nas u vječnu domovinu, k Tebi, gdje kao Ljubav kraljuješ u vijeke. Amen.
Marijo, Majko i Kraljice obitelji, moli za našu obitelj i sve obitelji svijeta, a Božju Obitelj " Crkvu prati svojim neprestanim zagovorom.

______________________________________________________


Gospodine Isuse, u rane tvoga presvetog Srca stavljam sebe i sve članove svoje obitelji. Ponizno Te molim, oprosti nam sve naše grijehe i učini naša srca po svojem Srcu, blagom i poniznom. Molim te da svojom predragocjenom Krvlju prekriješ, ispuniš i zaštitiš mene i sve članove moje obitelji. Isuse Kriste, Ti si jedini Gospodin i naš Gospodar, samo Ti imaš svu vlast nad svima nama.

Gospodine Isuse, opečati svojom presvetom Krvlju i sve članove moje obitelji, prostore u kojima živimo i radimo, sve ljude s kojima se susrećemo i surađujemo, sva prijevozna sredstva kojima se služimo, sve izvore dohotka i sva materijalna sredstva koja su nam od Boga namijenjena i koja već posjedujemo.

Molim te Isuse, opečati svojom svetom Krvlju hranu koju jedemo, vodu, zrak i lijekove koje uzimamo. Isuse, otkupi mene i sve članove moje obitelji od optužbi kojima nas Zli optužuje pred Ocem. Otkupi nas od ljudi koje smo na bilo koji način povrijedili. Molim te da u sve njih uđe Tvoja ljubav, praštanje i zdravlje duše i tijela.

Isuse, ulij nam svoju ljubav za sve ljude, osobito one koje teško prihvaćamo i one koji ne vole nas. Neka Tvoja sveta Krv, Isuse, slomi snagu svake loše navike među nama, svih negativnih riječi, misli, želja, osjećaja i postupaka. Otkloni od nas posljedice negativnosti iz prošlosti. Po svojoj muci i uskrsnuću učini nas otvorenima za sve što nam želiš dati.

Hvala Ti za Tvoju i našu Majku, za krsne zaštitnike članova moje obitelji, za anđele čuvare svakog od nas, za njihovu neprestanu pomoć i zaštitu.

Slava Tebi Gospodine Isuse! Amen.

______________________________________________________


Isuse, Marijo! S Josipom ste živjeli u nazaretskoj obitelji, zato vam je draga svaka obitelj, dakle i naša.
Majko Marijo, Kraljice obitelji, naša se obitelj, ujedinjena u međusobnoj ljubavi, danas izručuje tvom Bezgrješnom Srcu. Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k svome Sinu Isusu.

Gospodine Isuse, ujedinjeni u tvoje ime, po Marijinu Bezgrješnom Srcu posvećujemo se i izručujemo tvom Presvetom Srcu. Učini naša srca po Srcu svome, da bi Ti u nama i među nama sve više živio.
Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, pomozite nam da mognemo savjesno vršiti svoje dužnosti, živjeti prema Božjim i crkvenim zapovijedima, osobito zapovijedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, da uzmognemo prihvatiti Evanđelje u svoje srce i ravnati se prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Hoćemo poštivati jedni druge, biti strpljivi jedni prema drugima, opraštati si međusobno, poput Krista predano nositi svoj križ i truditi se za onu ljubav koja je spremna položiti svoj život za drugoga. Ne želimo se zatvarati sami u sebe, nego hoćemo biti pažljivi i otvoreni prema potrebama rodbine i drugih ljudi.

Kao domaća Crkva, neka naša obitelj bude zajednica milosti i molitve, škola ljudskih i kršćanskih kreposti, napose kreposti ljubavi. Rado ćemo sudjelovati u životu župske zajednice, sudjelovati na svetoj Misi, te u sakramentu svete ispovijedi ostvarivati izmirenje s Bogom i među sobom. Euharistijski kruh neka nas učini jednim jedinim tijelom. Svakodnevna obiteljska i osobna molitva neka nam budu najjači poticaj za prihvaćanje svih odgovornosti koje imamo kao kršćanska obitelj.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, čuvajte nas od svakog grijeha. Posebno odlučujemo da ćemo se čuvati grijeha protiv vjere, ufanja i ljubavi, grijeha psovke i bludnosti, grijeha jezika i zavisti, grijeha mržnje i svakog zla.

Obećajemo da ćemo svetkovati dane Gospodnje. Za obraćenje grješnika ćemo rado moliti svetu krunicu i svetkovanjem prvih petaka i prvih subota davat ćemo zadovoljštinu za uvrede kojima vas vrijeđamo mi i od Boga udaljeni svijet.
Pomozite nam da uzmognemo stalno živjeti u Božjoj milosti te vam ostanemo vjerni do kraja. Neka svi članovi naše obitelji postignu sretnu starost i nekoć s prijateljima uživamo vječnu radost na nebu. Amen.