Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Mogu li se krstiti ako je moj muž već bio u crkvenom braku koji je još valjan

Pomozite mi riješiti moj veliki problem. Već dugo godina živim u civilnom braku s mužem i djecom. Nisam krštena, pa sam se prijavila svome župniku i pohađam redovito pouku za odrasle katekumene od jeseni prošle godine. Problem je nastao kad je moj župnik u razgovoru saznao da je moj sadašnji muž već bio u crkvenom braku, koji je na papiru još valjan. Kako dalje? Mogu li ja primiti sakramente inicijacije, a ne mogu se crkveno vjenčati zbog ranijeg braka svoga muža? Pomozite mi! Zahvalna Marija iz Pule

Šteta što u svom dopisu niste naveli motiv radi čega se želite krstiti sada, u odrasloj dobi i nakon puno godina života u civilnom braku. O tom motivu radi čega se želite krstiti ovisi i rješenje Vašega problema. Ako je Vaš motiv na primjer da se želite krstiti da biste se mogli i crkveno vjenčati sa svojim suprugom, onda to nije pravi ni dostatni motiv, jer Vaš je suprug stvarno, a ne samo - kako Vi pišete - na papiru, u valjanom braku, tj. zakoniti muž svoje prve supruge. Pogotovo to treba uzeti kao sigurno ako nije ni pokušao na crkvenom sudu dokazati da valjanoga braka u njegovom slučaju nije ni bilo.

A ako je Vaš motiv za primanje sakramenata inicijacije Vaše osobno obraćenje, Vaša odluka da ubuduće svoj život sudbinski povezete s Isusom Kristom i da živite kao njegova učenica, odana i vjerna Bogu poštujući moralna načela i vrijednosti, onda imate dvije mogućnosti.

Prvu, da svoje stanje shvatite i prihvatite kao stanje krsta želje koje će potrajati tako dugo dok se ne steknu svi potrebni zakoniti uvjeti da i formalno primite sve sakramente. To znači da biste trebali završiti katekumensku pouku i nastaviti stvarno živjeti u svemu na jednak način kao da ste primili sakramente, dakle u što je moguće dubljoj povezanosti s Bogom i Crkvom i u što je moguće savršenijem ispunjavanju volje Božje - sve do časa kad se ispune vanjski uvjeti da mognete i slavljima sakramenata potvrditi tu svoju posebnu ljubav s Bogom.

Druga je mogućnost da - uz dopuštenje Vašega mjesnog biskupa - primite sakramente inicijacije, dakle sakrament krsta, euharistije i potvrde, te da se unaprijed pomirite s činjenicom da ćete biti pravi član Crkve Kristove, Bogu veoma važni, ali da ipak nećete moći - dok se ne promijene sadašnje okolnosti - sklopiti crkveni brak sa svojim sadašnjim suprugom, da nećete moći u redovitim okolnostima dobiti odrješenje na ispovijedi i pristupati pričesti.

Preuzeto s dozvolom Izdavača s web stranice Glasa Koncila, iz rubrike "Pitali ste…"