Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Zašto moj novi "partner" ne bi mogao biti krizmani kum mome sinu


Drago mi je da ste se u jednom od vaših odgovora bavili pitanjem nas, »iregularnih« kršćana. Zakonski sam rastavljena i moj bi sin sljedeće godine trebao na krizmu. Jako se dobro slaže s mojim novim »partnerom«, koji je kao i ja rastavljen.

Moj ga je sin, po svojoj želji, izabrao za kuma na firmi. Hoće li Crkva prihvatiti taj izbor moga djeteta? Hoću li i ja, barem taj dan, moći na pričest, jer sam čula da je možda to moguće? Za prvu pričest moga sina to mi je bilo uskraćeno. I on me pitao zašto. Nisam mu znala odgovoriti.

I. L, Zagreb

Pravi problem nije hoće li Crkva prihvatiti ili neće izbor Vašega sina. Riječ je, prije svega, o tome da se treba zapitati izražava li ta njegova želja, istinito i u punome smislu, ulogu i zadaću koju bi kum na krizmi trebao preuzeti i obnašati.
Ne stavlja se, dakle, u sumnju dobar odnos koji postoji između Vašega sina i Vašega »partnera«. Štoviše, bez obzira na jednostavnu simpatiju, taj bi odnos trebao biti (što je i poželjno) autentičan i pozitivan odgojni odnos. I to bez obzira na životne prilike koje su nepravilne i nisu redovite. I Vaš sin postupno mora uočavati da velike vrijednosti života nije uvijek moguće u potpunosti ostvarivati.
Ipak, kum bi (vodeći računa o kriterijima koje treba imati na pameti) morao davati i za krizmanika biti jasan i dosljedan svjedok kršćanskoga života. U Vašim životnim prilikama, u kojima zajedno živite Vas dvoje kao dvije rastavljene osobe (pri čemu o Vašoj i njegovoj vjeri ne donosimo sud), ta jasnoća svjedočanstva nije vidljiva.
Znamo da, jednako tako, nije dovoljno niti ići na pričest da bi se ispravno shvaćala uloga odgojitelja u vjeri. Štoviše, ponekad upravo vjernost normama i kriterijima Crkve " premda se mogu činiti (pre)zahtjevnima i strogima, osobito u kontekstu života koji je u drugim segmentima iskreno kršćanski " predstavlja svjedočanstvo koje će, premda je u ovom trenutku neshvatljivo, u budućnosti pozitivno djelovati na odgoj u vjeri. Ujedno izražava poštivanje evanđelja i Crkve koje će i sam Bog, na sudu koji samo njemu pripada, jamačno uzeti u obzir.
Usprkos vjerojatno jakoj želji Vašega sina, uvjereni smo da ste u mogućnosti objasniti mu te poteškoće kako bi u krugu Vaših prijatelja mogao pronaći krizmanoga kuma kojega će prihvatiti istom vedrinom kao što sada želi prihvatiti Vašega novog životnog suputnika.
Crkva pak, sa svoje strane, preporučuje i kaže da je »dobro da kum bude isti kao i kod krštenja da se bolje naglasi jedinstvo dvaju sakramenata« (KKC 1311) te traži da je »katolik, potvrđen i već pričešćen i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom« (ZKP, kan. 874, par. 3).

Preuzeto s dozvolom Izdavača s web stranice Glasa Koncila, iz rubrike "Pitali ste"