Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Molitve za roditelje

Dragi Bože, zahvaljujem ti što si me povjerio brizi mojih roditelja. Oni toliko toga čine za mene; molim te daj i meni požrtvovnu ljubav prema njima. Daj da ih uvijek poštujem i slušam. Čuvaj me da ih nikada ne rasrdim i ne ražalostim svojom neposlušnošću ili zloćom. Ne daj da im ikada budem na sramotu svojim zlim ponašanjem ili zlim životom. Daj da im uvijek budem pokoran i odan. Dragi Bože, usrdno te molim da mojim roditeljima bogato uzvratiš za svu njihovu ljubav prema meni i sve žrtve i muke koji oni podnose za mene. Daj da sve što za mene učine bude za njihovo spasenje i za njihov vječni život. Po Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen.

________________________________________________________

Gospodine Bože, ti si nam zapovijedio, da svoje starije slušamo, štujemo i ljubimo; ti si nam svečano obećao i vječno blaženstvo, ako svoje dužnosti prema roditeljima točno vršimo. Molimo te, podaj nam milost, da uzmognemo svoje roditelje vazda kako treba štovati i ljubiti, njihove nauke slušati, njihove opomene i zapovijedi tako vršiti, kao da si nam ih ti sam dao. Udijeli nam milost, da ih od srca ljubimo i tu ljubav djelom pokažemo; da im u potrebama pomognemo, te im tako uzvratimo ljubav, koju su nam od prvog časa našega života iskazali. O ljubljeni Oče nebeski, daj nam milost, da sve dužnosti prema roditeljima točno izvršimo, a jednoć s njima zajedno kod tebe se veselimo na vijeke vjekova. Amen.

________________________________________________________

O predobri naš prijatelju Isuse, koji si rekao: "Pustite djecu da dolaze k meni!" Blagoslovi nas. Daj nam da tebe svaki dan više poznamo i ljubimo. Blagoslovi naše roditelje. Čuvaj i pomaži naše prijatelje.