Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Pitanja i odgovori

Može li žena kojoj su ubili muža i koju su silovali oprostiti
Može li žena kojoj su ubili muža i koju su silovali oprostiti? Mislim da ne može oprostiti, jer ni Bog nije oprostio Adamu i Evi: za jednu jabuku. Žena bi, kad bi ...
Zašto spolni odnos u vrijeme neplodnih dana nije grijeh, a grijeh je ako se koristi kontracepcija
Pročitao sam i u vašim novinama da Crkva smatra da spolni odnos između osoba u crkvenom braku u vrijeme ženinih neplodnih dana nije grijeh, a ako se koristi ...
Kada je ženidba nevaljana - pravne odredbe
Jednom valjano sklopljena ženidba uvijek je valjana. Crkva, na riječ svoga Učitelja, smatra ženidbeni vez među krštenima povlaštenim znakom prenošenja milosti, velikom ...
Je li poništenje braka jednako građanskoj rastavi
Ako je to tako, znači da "svi mi" pogrešno shvaćamo ovo pitanje. Kaže se da rastava braka znači kraj valjanog braka; međutim, kad se brak proglasi ništavnim, znači da uop ...
Znači li rastava automatsku ekskomunikaciju i nemogućnost pričešćivanja
Crkva kao ni Krist, ne priznaju rastavu braka u crkveno smislu. Brak koji je jednom valjano sklopljen ne može se razvrgnuti rastavom čak ni u slučaju da su supružnici po ...
Može li se biti praktični vjernik a u isto vrijeme nudist
Kakav je stav Katoličke Crkve odnosno moralne teologije prema nudistima (naturistima) i prema razodijevanju na plažama u samo donji dio kupaćega kostima? Živim na ...
Mogu li se krstiti ako je moj muž već bio u crkvenom braku koji je još valjan
Pomozite mi riješiti moj veliki problem. Već dugo godina živim u civilnom braku s mužem i djecom. Nisam krštena, pa sam se prijavila svome župniku i ...
Smije li se rastavljen čovjek ponovno oženiti ako u drugoj ženi nađe pravu ljubav
Molila bih vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje: Ako je čovjek oženjen crkveno i rastavljen građanski, smije li se ponovno oženiti, ako u toj drugoj ženi nađe pravu ...
Zašto vjernica iz civilnoga braka ne može na pričest
Moji prijatelji, bračni par M. i D., osobe su istinskih moralnih vrijednosti, veoma cijenjene u svojem mjestu, imaju i uspješan brak. M. je karakteran čovjek, svakome bi ...
Zašto rastavljeni i ponovljeno vjenčani ne mogu dobiti odrješenje i primiti pričest
Zašto se ubojica može pokajati i dobiti odrješenje i primiti pričest, a tko je bio crkveno vjenčan pa se rastavi i sklopi novi građanski brak to ne može? Zar je rastava ...
1 2 3