Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Koji dokumenti su potrebni za crkveno vjenčanje

             
U župu vjenčanja potrebno je donijeti:

- Krsni i slobodni list, ne stariji od 6 mjeseci (dokaz da je netko kršten i da je slobodnog stanja, tj. da dosad nije sklapao crkvenu ženidbu). Ako je netko kršten u župi u kojoj će biti vjenčanje ne treba tražiti krsni i slobodni list (podatke će župnik potražiti u Matici krštenih).
- Izvadak im matične knjige rođenih (vrijedi za stranku koja je nekrštena)
- Potvrda o pohađanju zaručničkog tečaja
- Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka (izdaje ju matičar)

Od matičnog ureda koji je nadležan za mjesto u kojem se održava vjenčanje potrebno je zatražiti Potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka. Da bi tu potvrdu dobili, morati priložiti slijedeće:

- domovnice obaju zaručnika (i fotokopiju domovnica)
- osobne iskaznice obaju zaručnika (i fotokopiju osobnih iskaznica)
- izvod iz matične knjige rođenih obaju zaručnika (ne stariji od 3 mjeseca)
- fotokopiju osobnih iskaznica ili putovnica odabranih svjedoka na vjenčanju
- taksenu pristojbu