Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Moraju li svjedoci na vjenčanju biti kršteni, pričešćeni i krizmani

         
Ne, nisu potrebna nikakva posebna svojstva, ne moraju biti niti kršteni. Svjedoci mogu biti svi oni koji po pravu mogu svjedočiti o izmjeni privole mladenaca. Ipak ovdje treba napomenuti da čast sakramenta traži da se kao svjedoci kod vjenčanja pripuste samo punoljetne osobe. Po sebi se razumije da pravo odrediti svjedoke pripada zaručnicima, a ne župniku.
Ako zaručnici za svjedoke izaberu nekrštene osobe, bilo bi dobro da ih župnik već tada upozori da im ti svjedoci vjenčanja neće moći biti kumovi na krštenju ili krizmi njihove djece.