Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Smijem li se oženiti ženom koju muž vara

           
Molio bih vas da mi odgovorite kakav je stav i mišljenje Katoličke Crkve prema sljedećem slučaju: Protivi li se crkvenim načelima življenje sa ženom koja je bila crkveno vjenčana, ali se rastaje od svoga muža jer je on vara s drugom ženom ?Ja dosad nisam bio oženjen, a vjernički sam odgojen, pa vas molim za savjet.

Tomislav iz Varaždina

Budući da niste bili oženjeni, pretpostavljamo da pitate smijete li se oženiti sa ženom koja se rastaje od muža s kojim je vezana crkvenim brakom.

Jednom valjano sklopljeni crkveni brak je nerazrješiv. Prema tome, žena o kojoj pišete i sada je zakonita žena, vezana nerazrješivim ženidbenim vezom sa svojim suprugom. Ako bi bila istina što pišete o njezinu mužu, onda bi on teško griješio, upravo bi činio preljub, jedan od najtežih grijeha, no tim grijehom ne bi bio raskinut zakoniti ženidbeni vez.

Budući da je dakle ta žena vezana zakonitim ženidbenim vezom, Vi ne možete s njom sklopiti crkveni brak.

Želite li zaista živjeti kao pravi vjernik, onda ste dužni poštivati činjenicu da je ta žena zakonita supruga svome mužu i da su oni i sada u zakonitom crkvenom braku. Ti će supružnici ostati u zakonitom crkvenom braku i onda ako se sudski rastave. Dakle, bez obzira na sve okolnosti, želite li živjeti po vjerskim načelima, ne biste mogli svoju budućnost vidjeti u braku s tom ženom.

Preuzeto s dozvolom Izdavača s web stranice Glasa Koncila, iz rubrike "Pitali ste"