Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Raspored zaručničkih tečajeva u 2024. godini

Raspored zaručničkih tečajeva u 2024. godini

08., 09., 10. i 11. siječnja     19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
15., 16., 17. i 18. siječnja     19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
22., 23., 24. i 25. siječnja     19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca

05., 06., 07. i 08. veljače      19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
19., 20., 21. i 22. veljače      19-21 sati    Prelog - Župna dvorana
26., 27., 28. i 29. veljače      19-21 sati    Đurđevac - Župna dvorana

04., 05., 06. i 07. ožujka       19-21 sati    Čakovec - Katolički dom

11., 12., 13. i 14. ožujka       19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

15., 16., 17. i 18. travnja       19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

06., 07., 08. i 09. svibnja      19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca
13., 14., 15. i 16. svibnja      19-21 sati    Čakovec - Katolički dom

20., 21., 22. i 23. svibnja      19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

10., 11., 12. i 13. lipnja         19-21 sati    Đurđevac - Župna dvorana
17., 18., 19., i 20. lipnja        19-21 sati    Prelog - Župna dvorana
14., 15., 21., i 22. lipnja        19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

16., 17., 18. i 19. rujna         19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
23., 24., 25. i 26. rujna         19-21 sati    Čakovec - Katolički dom

14., 15., 16. i 17. listopada   19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca

18., 19., 20. i 21. studenoga  19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvoranaPrijaviti se možete on-line:

Na ovoj web stranici: pod rubrikom Zaručnici/Prijava na tečaj