Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Molitva za unuke

Molitva je najbolja zaštita koju vaša djeca ili unučad mogu dobiti. Recite im da se molite za njih taj dan, i pitajte njih za što bi oni željeli da se vi molite u njihovim životima.


Pripremi me, o Bože, kao roditelja, djeda ili baku:

- Da pažljivo promatram djecu i da budem osjetljiv za njihove potrebe

- Daj mi da imam uvid u njihov život

- Daj mi da ja budem siguran u Tvoju ljubav i da se oslanjam na Tebe, jer ja Te trebam jednako kao i djeca

- Pomozi mi da dam pažnju djeci i da budem spreman dati im usmjerenje u odlukama koje donose

- Pomozi mi da im mogu pružiti moralne temelje za njihov život

- Pomozi mi da im pružim okružje u kojem će biti emocionalno zdravi kroz pažnju koju ću im pokazivati

- Pomozi mi da se pobrinem za njihove potrebe i da ih pripremim za svijet sa kojim će se suočiti kad odrastu

- Pomozi mi da im mogu reći o svome odnosu s Tobom, Oče

- I danas, podsjeti me da si uzmem vremena da pogledam svijet s njihove perspektive

- Podsjeti me da se više igram s njima

- Pomozi mi da im ja mogu biti uzor pobožnosti. Amen.