Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Pitanja i odgovori

Je li moguće vjenčanje ako jedno od zaručnika ne pripada nijednoj konfesiji
         Da, s napomenom da se u tom slučaju radi o zapreci razlike vjere koja se može regulirati dispenzom (dozvolom) nadležne ...
Gdje se možemo vjenčati
           Vjenčati se možete bilo u župi zaručnice, bilo u župi zaručnika. U dogovoru s vlastitim župnikom i s ...
Koji župnik je nadležan za crkveno vjenčanje
            Prema odredbama crkvenog prava za vjenčanje je nadležan bilo župnik zaručnice bilo župnik zaručnika. ...
Jesu li za crkveno vjenčanje potrebni svjedoci
          Crkveno vjenčanje pretpostavlja i zahtijeva obaveznu prisutnost dvoje svjedoka.
Moraju li svjedoci na vjenčanju biti kršteni, pričešćeni i krizmani
          Ne, nisu potrebna nikakva posebna svojstva, ne moraju biti niti kršteni. Svjedoci mogu biti svi oni koji po pravu ...
Moramo li biti krizmani da bismo se mogli vjenčati
               U prvom razgovoru sa svojim župnikom vjerojatno ćete doći i na tu temu. Ukoliko ...
Koji dokumenti su potrebni za crkveno vjenčanje
              U župu vjenčanja potrebno je donijeti: - Krsni i slobodni list, ne stariji od 6 mjeseci (do ...
Kako izgleda tijek crkvenog vjenčanja
  Sve pojedinosti možete dogovoriti sa svećenikom koji će predvoditi obred vjenčanja. Poželjno je da sami mladenci sudjeluju u oblikovanju obreda vjenčanja, svojim ...
Što se podrazumijeva pod ozivom ili navještajem
            Crkveno vjenčanje se javno obznanjuje u župi odnosno mjestu prebivališta bilo usmeno na nedjeljnoj ...
Kakvo značenje imaju prstenovi u obredu vjenčanja
           Oni su simbol trajnosti i neprekinutosti (jer su okrugli i neprekinuti) ljubavi i vjernosti koju si mladenci ...
1 2 3 4 5